Doświadczenie i projekty

01
07.2021 - teraz

Centrum E- Zdrowia ( z ramienia Sii)

Analityk Systemowy i Biznesowy /
Lider Zespołu Analityków

Jako lider zespołu analitycznego i projektowego, głównie koncentrowałem się na koordynowaniu realizacji produktów, priorytetowaniu zadań analitycznych i projektowych oraz wspieraniu innych podzespołów w trakcie różnych etapów projektu. Moje obowiązki obejmowały również planowanie zmian i sprintów deweloperskich, aktywny kontakt z właścicielem biznesowym w celu zbierania nowych wymagań oraz zarządzanie rozwojem produktów. Dodatkowo, nadzorowałem standardy pracy, weryfikowałem postępy prac zgodnie z harmonogramem, oraz prowadziłem spotkania wewnątrz zespołu i prezentacje dla klienta.

Zadania:

– Odpowiedzialność za realizację produktów zespołu analitycznego jak i całego zespołu projektowego;
– Priorytetyzacja zadań analitycznych oraz projektowych;
– Wsparcie pozostałych podzespołów projektowych na każdym etapie projektu;
– Planowanie zmian oraz sprintów deweloperskich wraz z ich szacowaniem;
– Bieżący kontakt z właścicielem biznesowym w celu zbieranie nowych wymagań biznesowych od departamentów merytorycznych pod kątem nowych funkcjonalności systemów Centrum e-Zdrowia;
– Zarządzanie rozwojem produktów;
– Aktualizacja i nadzór nad standardami pracy zespołu analitycznego;
– Weryfikacja postępów prac zgodnie z założeniami projektu oraz harmonogramem;
– Prowadzenie spotkań (w tym wewnątrz zespołu np. szacowanie; pielęgnacja backlogu, daily jak i zewnętrznych prezentacji dla klienta/właściciela biznesowego);
– Weryfikacja wymagań biznesowych (pod względem możliwości technicznych);
– Tworzenie specyfikacji technicznej oraz biznesowej;
– Ścisła współpraca z programistami oraz testerami z zespołu deweloperskiego;
– Wsparcie techniczne dla użytkowników końcowych w postaci III linii wsparcia;
– Testowanie zaimplementowanych funkcjonalności;

Narzędzia

Realizowane projekty

02
04.2019 – 07.2021

Bank PKO BP

Analityk Systemowy i Biznesowy

Jako analityk odpowiedzialny za rozwój aplikacji bankowych, moje zadania obejmowały zbieranie i weryfikację wymagań biznesowych od różnych departamentów, tworzenie specyfikacji technicznych oraz ścisłą współpracę z zewnętrznymi i wewnętrznymi dostawcami. Dodatkowo, dostarczałem rozwiązania dla usterek aplikacji, analizowałem logi systemowe, udzielałem wsparcia technicznego i zapewniałem szybkie poprawki w przypadku wad produkcyjnych. Ponadto, koordynowałem projekty z dostawcami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zajmowałem się planowaniem budżetu i szacowaniem zmian funkcjonalnych.

Zadania:

– Zbieranie wymagań biznesowych od departamentów merytorycznych pod kątem nowych funkcjonalności aplikacji bankowych;
– Weryfikacja wymagań biznesowych (pod względem możliwości technicznych);
– Tworzenie specyfikacji technicznej;
– Ścisła współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi dostawcami;
– Dostarczanie rozwiązań dla wad aplikacji;
– Tworzenie i analiza logów systemowych/aplikacyjnych;
– Wsparcie techniczne dla wersji z analizą błędów;
– Zapewnienie szybkich poprawek w przypadku wad produkcyjnych;
– Testowanie zaimplementowanych funkcjonalności;
– Koordynacja prowadzonych projektów z dostawcami zew. i wew.;
– Planowanie budżetu oraz szacowanie zmian funkcjonalnych;

Narzędzia

Realizowane projekty

03
12.2017 – 03.2019

Medcore Sp. Z o.o.

Analityk Systemowy i Biznesowy

Moje obowiązki obejmowały gromadzenie, analizę i specyfikowanie wymagań do systemów na zamówienie klienta, w tym identyfikację grup użytkowników końcowych, modelowanie danych i przypadków użycia oraz tworzenie makiet projektowanych systemów. Dodatkowo, zajmowałem się zarządzaniem zmianami w specyfikacji wymagań, skuteczną komunikacją z uczestnikami projektów w celu uzyskania wspólnego zrozumienia i akceptacji wymagań oraz aktywnym udziałem w zapewnieniu jakości poprzez kontrolę zgodności scenariuszy testowych z wymaganiami i wsparcie analizy problemów zgłaszanych w procesie testowym.

Zadania:

-Gromadzenie, analiza i specyfikowanie wymagań do systemów wytwarzanych na zamówienie Klienta oraz dostarczanie dokumentacji analityczno-funkcjonalnej (Software Requirements Specification), m.in.:
* identyfikacja grup użytkowników końcowych;
* modelowanie danych i przypadków użycia;
* tworzenie makiet części lub całości projektowanych systemów;
– Zarządzanie zmianami specyfikacji wymagań do systemów;
– Efektywna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami projektów, w celu uzyskania wspólnego zrozumienia oraz akceptacji wymagań;
– Aktywny udział w procesie zapewnienia jakości przez kontrolę zgodności scenariuszy testowych z wymaganiami oraz wsparcie analizy problemów zgłaszanych w procesie testowym;

Narzędzia

Realizowane projekty

03
07.2014-11.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości

Zastępca Kierownika Projektu/ Specjalista ds. analizy biznesowo – systemowej

Jako Zastępca Kierownika Projektu oraz Specjalista ds. analizy biznesowo-systemowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, moje zadania obejmowały udział w analizie, definiowaniu i zarządzaniu wymaganiami biznesowymi oraz funkcjonalnymi. Dodatkowo, brałem udział w pracach nad przygotowaniem projektu, opracowywaniu założeń szczegółowych, analizie ryzyka, planowaniu zakresu, zasobów, budżetu i harmonogramu. 

Zadania:

– Udział w analizie, definiowaniu i zarządzaniu wymaganiami biznesowymi, funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi;
– Udział w pracach nad przygotowaniem projektu;
– Udział w opracowywaniu założeń szczegółowych dla projektu;
– Analiza i monitorowanie ryzyka w projekcie;
– Planowanie zakresu, zasobów, budżetu oraz harmonogramu;
– Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z funduszu unijnego;
– Udział w pracach nad przygotowaniem postępowań przetargowych;
– Wsparcie prawidłowej realizacji strategii zarządzania komunikacją w projekcie;

Narzędzia

Realizowane projekty

Oni już nam zaufali

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna.
Anna Kowalska
CEO Coca-Cola
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna.
Jan Kowalski
CEO Ferrari
Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incidi dunt ut labore et dolore magna.
Anna Kowalska
CEO Microsoft

Często zadawane pytania

Korzystając z moich usług konsultingowych, otrzymasz dostęp do doświadczonego analityka biznesowego i systemowego, który pomoże Ci zidentyfikować optymalne rozwiązania. Dzięki temu możesz zoptymalizować procesy, dostosować się do przepisów oraz skutecznie zarządzać transformacją cyfrową. Moje konsultacje są dopasowane do unikalnych potrzeb Twojej organizacji, co przekłada się na skuteczność i trwałe korzyści biznesowe.

Korzystając z moich usług konsultingowych, otrzymasz dostęp do doświadczonego analityka biznesowego i systemowego, który pomoże Ci zidentyfikować optymalne rozwiązania. Dzięki temu możesz zoptymalizować procesy, dostosować się do przepisów oraz skutecznie zarządzać transformacją cyfrową. Moje konsultacje są dopasowane do unikalnych potrzeb Twojej organizacji, co przekłada się na skuteczność i trwałe korzyści biznesowe.

Moja oferta konsultingowa obejmuje szereg obszarów, w tym doradztwo w zakresie analizy biznesowej i systemowej, zarządzanie procesami decyzyjnymi, dostosowanie do przepisów i standardów, projektowanie struktur organizacyjnych, wsparcie w transformacji cyfrowej oraz budowanie partnerstw z interesariuszami. Każdy obszar jest dostosowany do unikalnych wymagań Twojego biznesu, zapewniając kompleksowe wsparcie w kluczowych aspektach rozwoju.

Proces zrozumienia wyjątkowych potrzeb obejmuje:

  • Staranne analizy i badania, które pozwalają mi zgłębić specyfikę Twojego sektora i rynku.
  • Indywidualne konsultacje (wywiady), w trakcie których kładę nacisk na identyfikację unikalnych wymagań.
  • Analizę procesów biznesowych, aby zidentyfikować obszary optymalizacji i dostosowania do najnowszych trendów branżowych.
  • Otwartą komunikację, umożliwiającą mi na bieżąco dostosowywanie strategii do ewoluujących potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.
  • Personalizację rozwiązań, aby precyzyjnie odpowiadać na specyficzne cele i wartości Twojej firmy.
  • Zaangażowanie w budowanie trwałej relacji partnerskiej, opartej na wzajemnym zrozumieniu i wspólnym dążeniu do sukcesu.

Rozpoczęcie współpracy ze mną jest proste. Skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy na stronie, a ja odpowiem na Twoje pytania, omówimy Twoje potrzeby oraz przedstawię propozycję współpracy. Wspólnie ustalimy zakres projektu i dostosujemy moje usługi do celów, jakie chcesz osiągnąć. Mój celem jest dostarczenie wartościowego konsultingu, który przyczyni się do sukcesu Twojego biznesu.